Utrecht Revisited: Urban Arts in Utrecht op weg naar 2013

In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht deed Janny Donker (Stichting Los) onderzoek naar hiphop en de urban arts in de Domstad. Vier jaar na haar vorige onderzoek constateert ze dat hiphop niet meer een apart, op zichzelf staande vorm binnen de jongerencultuur is, maar dat de context voor urban arts enorm is veranderd door nieuwe urban initiatieven en het aangepaste gemeentelijk cultuurbeleid met bijvoorbeeld een focus op wijken en ontwikkeling in de richting van de ‘creative city’. Donker sprak voor dit rapport met vele personen die bezig zijn met urban arts in Utrecht, waaronder J.A.E., Pax, Kasper van der Meulen en Jort Reinders.

Utrecht Revisited