Stichting Hiphop In Je Smoel zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter per 1 december 2019

Hiphop In Je Smoel (HIJS) is in 1999 opgericht door een groep enthousiaste hiphopliefhebbers met als doel verslag te doen van de nationale en internationale hiphopscene. Sindsdien heeft HIJS zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers binnen de Nederlandse hiphopscene met als basis de website www.hiphopinjesmoel.com. Alle activiteiten binnen HIJS dienen één doel: het stimuleren van de (inter)nationale hiphopcultuur in al haar uitingsvormen.

Stichting HIJS is opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam. HIJS produceert naast online activiteiten de volgende offline producties: Rewriters010 (street art-route en app), POW! WOW! Rotterdam (street art-festival), HIJS Poetry (interviews, verslag en podcast over spoken word), HIJS Takkies (podcastreeks over de hiphopcultuur in de breedste zin) en HIJS Live (programmering bij festivals, exposities etc.). Momenteel werkt HIJS aan een nieuwe strategie en meerjarenplan voor de nieuwe Cultuurplanperiode 2021-2024.

Stichting HIJS wordt aangestuurd door een directeur en kent een flexibel team van freelancers, stagiaires en enthousiaste vrijwilligers. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden, waarvan de voorzitter in het najaar 2019 afscheid gaat nemen.

Profiel voorzitter:

 • Je beschikt over (politiek) bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de non-profit sector
 • Je bent op de hoogte van zowel het lokale als landelijke cultuurbeleid
 • Je inspireert het bestuur, de directeur en stimuleert samenwerking onderling
 • Je bent innovatief en ziet kansen
 • Je bent bekend met het fondsen werkveld en/of hebt ervaring met sponsoring
 • Je bent bekend met de Governance Code Cultuur
 • Je bent in staat om Stichting HIJS te representeren

Taken voorzitter:

 • Voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur en plezierig vergaderklimaat
 • Evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur en het bestuur
 • Is sparringpartner van de directeur

Van de voorzitter wordt verder verwacht zijn of haar netwerk in te zetten in het belang van de stichting. Daarnaast is affiniteit met hiphop en urban arts in brede zin een belangrijke voorwaarde. Het bestuur van Stichting HIJS komt gemiddeld vier keer per jaar samen tijdens de bestuursvergaderingen. Tussentijds kan er overleg plaatsvinden over actuele zaken of gebeurtenissen; dit overleg is soms telefonisch of per e-mail.

Het bestuur van Stichting HIJS werkt onbezoldigd. De benoeming geschiedt per 1 december 2019 voor in eerste instantie een periode van vier jaar met een optie op een eenmalige verlenging. De gesprekken vinden plaats in oktober.

Voor vragen over deze vacature of solliciteren kan contact worden opgenomen met Dave Vanderheijden (directeur Stichting HIJS) via dave@hiphopinjesmoel.com. Stuur een CV en korte motivatie mee. Bij de selectie van kandidaten wordt er gekeken naar de Code Culturele Diversiteit en zijn wij op zoek naar een balans in zowel leeftijd, geslacht als culturele achtergrond.

Geplaatst door bowie op 14 augustus 2019