Henk Bakboord op Multiple Jam

24 oktober was het breakdance evenement Multiple Jam in het Muiderpoorttheater (Amsterdam). Henk Bakboord was aanwezig en deed voor HIJS verslag.

Via de mail werd het voorprogramma van Multiple Jam 24 oktober in het Muiderpoorttheater te Amsterdam bekendgemaakt. De volgende programmaonderdelen werden gepresenteerd:

– Informatie/presentatie Hiphop Toolbox
– Presentatie project Hanneke Velthuijsen
– Optreden van de Surinaamse Bboy crew Myztikal
– Multiple Jam

Omdat het onduidelijk was wat de Hiphop Toolbox inhield en ik zeer geïnteresseerd ben in een Surinaamse danscrew die het tot BOTY 2009 heeft geschopt, besloot ik langs te gaan…

De avond opende met een eerste korte presentatie van de mensen achter Hiphop Toolbox. Allereerst vroeg de MC aan het publiek wat de 5 elements van hiphop en/of de 4 disciplines inhouden. Vanuit de zaal, waar belangstellenden hadden plaatsgenomen, kwam geen reactie. Even had ik de neiging mijn hand op te steken, maar ik kon me nog net inhouden. Uiteindelijk werd het team achter Hiphop Toolbox voorgesteld:
– Bboying: Jeff Roberts, OlsSchool Bboy en mede initiator
– Rap/Lyricism: Ricky D
– DJ’ing: DJ Broky B
– Graffity-Artist: Nafer

Volgens de MC zijn zij allen bekend met de OldSkool Values of hiphop…

Hiphop Toolbox profileert zich als ‘vraagbaak’. Het is de bedoeling van het team om hun vakgebied als communicatietool te gebruiken met betrekking tot de verspreiding van de 5 elements die in vergetelheid dreigen te raken. Belangstellenden kunnen terecht voor informatie over hiphopworkshops en/of adviezen hierover. Na deze korte uiteenzetting gaf de MC aan dat er later op de avond dieper zou worden ingegaan op de motieven voor Hiphop Toolbox.

Hierna was het tijd voor de presentatie van de Surinaamse Bboy Crew Myztikal. Alle leden zijn in Suriname woonachtige jongeren die het via BOTY Caricom (Caribische gebied) zich voor BOTY 2009 wisten te plaatsen. Ze eindigden weliswaar op de 17e plek, maar hun aanwezigheid als eerste Bboy Crew van het Caribische gebied heeft veel indruk gemaakt op de vakjury in Braunschweig.

Het jury-oordeel was dat hun showelementen veelbelovend waren maar dat er nog veel aan de technische en choreografische uitvoering gewerkt moest worden. Echter, het beste compliment voor Myztikal was dat de jury hen in de nabije toekomst zeker bij de beste vier zag eindigen als ze verder gaan op de ingeslagen weg!

Myztikal is in 1988 ontstaan uit een streetdance groep. Via films als Beatstreet en de vele dansvideo’s raakten zij meer geïnspireerd om ook op powermoves te trainen. Zoals in veel Latijns Amerikaanse landen moeten de leden elke dag weer opboksen tegen de talloze vooroordelen vanuit hun directe omgeving: Bboys worden in deze streken vaak als rondlummelende, werkschuwe leeglopers gezien of erger nog: als gangsters…

Bboy Jimmy Jowintinie (25 jaar, student Mijnbouw): “Vanwege tegenwerking ontstaan vanuit vooroordelen neemt de Bboy scene in Suriname een beetje af, balen! Je wordt vaak onder druk gezet om te stoppen met dansen en iets ‘zinnigs’ met je leven te gaan doen. Een studie mijnbouw lijkt me zinnig genoeg, toch? Dankzij onze volharding en geloof in eigen kunnen, mochten wij ons land op BOTY 2009 vertegenwoordigen. Overigens; met dezelfde passie waarmee ik train, studeer ik voor mijningenieur!”

Bboy Chris ‘CJ’ Olmtak (19 jaar, Computer-repairman) deelt deze mening en voegt eraan toe: “Mijn vader heeft het me knap lastig gemaakt nadat ik aangaf me (ook) met dans te gaan bezighouden, maar toen hij inzag dat mijn Bboying geen nadelige maar eerder positieve invloed op mijn studie had, was hij al gauw om! Ik ben hartstikke trots dat ik én op BOTY heb gestaan, én mijn studie heb kunnen afronden!” Chris woont momenteel in Miami (US) en wil proberen zijn crewmembers te laten overkomen voor showcases.

Tijdens een korte film over de ontstaansgeschiedenis van de crew kwam een indrukwekkende opsomming van hun wapenfeiten voorbij en als afsluiter gaf Myztikal een spetterend liveoptreden.

Bij de volgende presentatie van Hiphop Toolbox die naar mijn idee nogal vaag verliep, vroeg ik hoe het panel denkt over gangsterrap. Jeff & Nafer: "Jongeren die willen gangsterrappen zijn zeker welkom bij ons. We zullen ze nooit hierom veroordelen of scheef aankijken. Ze hebben het recht om zich hierin te verdiepen. Echter, we gaan wel met hen in gesprek…

De MC kondigde Hanneke Velthuijsen aan. Hanneke werkt met jongeren in de straten van Guatemala -City en hield een presentatie over haar project “Breakdance als empowerment voor jongeren”. Zij lichtte haar film toe: “Net als in Suriname zijn er ook in Guatemala enorm veel vooroordelen tegen de plaatselijke scene. Misschien niet eens zo vreemd omdat enkele Bboys daadwerkelijk afkomstig zijn uit gewelddadige straatbendes. Echter, zij hebben hun ‘thug life style’ voorgoed vaarwel gezegd en richten zich nu volkomen op Bboy-ing en hiphop. Het probleem dat hierbij komt kijken is dat hun kleding en voorkomen vrijwel identiek is aan die van bendeleden zodat ze vaak worden aangezien als zodanig. Uiteraard zijn niet alle Guatemalteekse Bboys en Bgirls ex-bendeleden! Degenen die dit wél zijn moeten voortdurend op hun tellen passen: soms worden zij herkend als ex-bendelid, hetzij door de politie of door voormalige vijanden, met soms tragische gevolgen…”

Omdat de Multiple Jam Battles aanvangen en de muziek harder gezet werd, sprak ik de oprichters van Hiphop Toolbox, Jeff Roberts en Francine van Dam, nog even apart in een rustiger omgeving. Het was namelijk de officiële launch van de site http://www.hiphoptoolbox.nl en ik wilde daar graag wat meer info over…

Francine van Dam is adviseur op gebied van landelijk beleid mbt amateurkunst en populaire muziek: “Ik ben anti-hokjesdenken. Vanuit deze visie realiseer ik dingen die er niet zijn, maar die er wél hadden moeten zijn. Simpelweg omdat mensen zich hiermee bezighouden. Beleid loopt namelijk altijd achter de feiten aan. Daarom vind ik het belangrijk om mensen die zich bezig houden met bepaalde constructieve initiatieven bij elkaar te brengen in tastbare overlegorganen zodat daar effectief en realistisch beleid op gemaakt kan worden. Aan de inzet en toewijding van de vele Bboys en Bgirls, is duidelijk te zien dat het géén straatschoffies zijn, maar intelligente jongeren die heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Zeg nou zelf; zonder samenwerking, plan of discipline kan je toch geen strakke showcase neerzetten of op het podium bij BOTY staan?” Uiteindelijk is zij met Jeffrey Roberts in contact gekomen en hebben zij besloten Hiphop Toolbox vorm te geven.

Jeff Roberts is Old Skool Bboy en initiatiefnemer Hiphop Toolbox: “Het is tijd voor een beleidsomslag! Hiphop Toolbox hoopt dit te bereiken door zich te profileren als vraagbaak waar personen en instellingen met vragen over hiphop of die op zoek zijn naar workshopdocenten, terechtkunnen. We moeten inzien dat hiphop tegenwoordig een volwaardige cultuur is geworden waar je niet meer omheen kunt en die in harmonie naast de bestaande cultuur van welk land dan ook kan samenleven. Daarom is het belangrijk de basisfilosofieën vast te leggen, én te verspreiden: De OldSchool Fundamentals als uitgangspunt! Maar ik ben blij te zien dat steeds meer jonge mensen hiervoor belangstelling tonen. Het is nu de tijd om hiphop naar een hoger niveau te tillen zodat zij wereldwijd als volwaardige levensstijl wordt geaccepteerd! Vooral in een land als Suriname waar de vooroordelen tov. hiphoppers scherper dan in Nederland leven, hopen wij een beleidsomslag te bewerkstelligen!”

Na dit vraaggesprek stortte ik mij even in het Multi Jam geweld…

Het is duidelijk dat de verschijningsvormen van hiphop een diepere betekenis hebben! De OldSkool Fundamentals zoals in de jaren 70 door pioniers als Kool Herc en Africa Bambaataa zijn vastgelegd, zijn absoluut te gebruiken als een ‘blauwdruk’ die over alle facetten van het leven kan worden gelegd. Beleidsmakers op gebied van kunst en cultuur mogen hiermee best rekening houden. Of Hiphop Toolbox erin slaagt een daadwerkelijke beleids- en cultuuromslag te bewerkstelligen, zal de tijd leren…

Op dit moment is www.hiphoptoolbox.nl nog under construction.

Fixtures :

Damage: € 4,-
Eten: Various chips, peanuts, rolls, (free)
Drank: € 1,80

Meer info:
BOTYCARICOM
Surinam Bboy Crew Myztikal
Hanneke Velthuijsen

Geplaatst door bowie op 15 november 2009