FunX zeker tot 2012 in de lucht

FunX blijft zeker tot eind 2012 in de lucht. Colleges van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam hebben volgens Dutchmedia overeenstemming bereikt over een verlenging van het bestaande convenant dat de radiozender mogelijk maakt.
Ook minister Plasterk heeft ingestemd met het principe-akkoord, dat nog moet worden goedgekeurd door de respectievelijke gemeenteraden.

FunX moet de komende periode bovendien uitgebouwd worden tot een landelijk radiostation.
De gemeenteraden in de vier steden moeten in november nog hun goedkeuring uitspreken.

Bron