Street Level Heritage

Het eindresultaat? Een culturele statusbepaling van graffiti en een beleidsvoorstel voor graffiti in de gemeente Rotterdam.

Bachelorscriptie D.G.A. Besems

Geplaatst door bowie op 29 juli 2014