Over ons

Onze missie
Hiphop In Je Smoel (HIJS) is in 1999 opgericht door een groep enthousiaste hiphopliefhebbers met als doel verslag te doen van de nationale en internationale hiphopscene. Sindsdien heeft HIJS zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers binnen de Nederlandse hiphop met als basis de website www.hiphopinjesmoel.com. Alle activiteiten van HIJS dienen één doel:

Het stimuleren van de (inter)nationale hiphopcultuur in al haar uitingsvormen.

Naast de website organiseert HIJS sinds 2001 evenementen, fungeert zij als adviseur op het gebied van podiumprogrammering en is mediapartner van een groot aantal nationale en internationale evenementen. Naast het belichten en begeleiden van artiesten krijgen ook talentvolle journalisten, fotografen en videomakers via HIJS de kans om zich verder te ontwikkelen. HIJS is een multimediaal hiphopplatform dat zich inzet om hiphopliefhebbers op verschillende manieren met elkaar in contact te brengen en om de kennis op het gebied van hiphop te delen. Via HIJS worden meningen uitgewisseld en ontstaan regelmatig samenwerkingsverbanden. HIJS heeft met haar site en de verschillende evenementen die zij (co)produceert bovendien de faciliteiten om talentvolle artiesten te ondersteunen.

Bestuur & Organisatie
Stichting HIJS (HipHopInJeSmoel) is gevestigd op de Delfstestraat 25, in Rotterdam. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285280. RSIN: 815547390.

Stichting HIJS is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Het Standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen is hier in te zien.

Stichting HIJS onderschrijft de Governance Code Cultuur. Stichting HIJS kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting HIJS. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in (financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering). Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Als een bestuurslid vertrekt is deze verantwoordelijk voor het aandragen van een geschikte opvolger. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.

Het bestuur – per 2021 als volgt samengesteld: Özgür Eylen (voorzitter), Dave de Held (penningmeester), Nancy Hofman – van Laak (secretaris), Mart Bechtold, Conchitta Bottse en Joan Biekman (bestuursleden). Hier vind je het aftreedrooster van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties.

Directie en organisatie – de dagelijkse leiding is in handen van Dave Vanderheijden (directeur en oprichter van HIJS in 1999). Daarnaast werkt stichting HIJS samen met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder journalisten, kunstenaars en videomakers.

De controle van de financiële administratie en opstelling van de definitieve jaarrekening wordt uitgevoerd door administratie- en belastingkantoor Force Finance.

Relevante documenten