Graffiti! Stap de deur uit en de kans is groot dat je binnen vijf minuten een piece ziet. Is graffiti door zijn aanwezigheid in de openbare ruimte toegankelijk of juist slecht ontsloten? Waarom is graffiti niet uitgegroeid tot een geaccepteerde kunstvorm? Vragen als deze komen aan bod in dit onderzoek.

Het eindresultaat? Een culturele statusbepaling van graffiti en een beleidsvoorstel voor graffiti in de gemeente Rotterdam.

Meer Publicaties