SCRIPTIE:

Titel: Graffiti: een tegenreactie op modernisering?
Auteur: L. Moeskops
Datum: 2017
Onderwijs: Bachelorscriptie Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam

Introductie

In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre graffiti wordt gebruikt door graffitischrijvers in Nederlandse steden om heersende structuren binnen de samenleving aan te vechten. De heersende structuren worden in dit onderzoek gerelateerd aan het proces van modernisering, specifiek het proces van de toenemende drang naar rationalisering en het kapitalisme. Aldus luidt de leidende vraag binnen dit onderzoek: “In hoeverre wordt (illegale) graffiti gebruikt door graffitischrijvers als een verzet op modernisering-ontwikkelingen in moderne Nederlandse steden?” Middels literatuurstudie en kwalitatieve diepte-interviews met graffitischrijvers is dit onderzoek uitgevoerd. Resultaten hebben aangetoond dat enerzijds een groep graffitischrijvers bestaat die voornamelijk vanuit individuele motivaties graffiti schrijft: de adrenalinekick, het verkrijgen van erkenning en het sociale aspect met andere graffitischrijvers spelen een belangrijke rol. Daarnaast is een groep graffitischrijvers waarvan de motivaties verder reiken; motivaties zijn in grote mate maatschappijkritisch van aard. Deze groep uit kritiek en (in)direct verzet tegen sub-processen van modernisering: rationalisering en het kapitalisme. Verzet op rationalisering wordt bijvoorbeeld geuit door het met graffiti ondermijnen van autoritaire orde, regelgeving en gezag. Verzet op het kapitalisme wordt bijvoorbeeld geuit door publieke ruimtes te (her)claimen met graffiti; hiermee wordt een alternatief beeld gecreëerd die meer representeert dan commercie in vorm van reclame. Geconcludeerd kan worden dat een deel van de graffitischrijvers verzet uit op het proces van modernisering. De mate waarin, en de manier waarop verschilt per graffitischrijver.

View: Moeskops_Lizl_ASW_16-17

Meer Scripties, Street-art Kennisbank