Arièn Lima - Waarom Zijn Jullie Niet Hier

Tekst by Arièn Lima
Beat by Allrounda

Tekst geschreven voor overlijden van moeder en schoonvader