Tibles - Waar je ook bent?!

Ik doe dit voor de lol soms heeft stress de overhand maar ook de energie die ik normaal niet kan opbrengen dat me frustatie de fuel vormt om hard te komen