- Stryder&Gazaft. De Mark-Ogen Open

Met de track ‘Ogen Open’ willen zij duidelijk maken dat zij weigeren te accepteren dat echte maatschappelijke problemen worden stilgezwegen door zwakkeren in de samenleving als zondebok te gebruiken. Criminaliteit wordt volgens Stryder & Gaza ten onrechte gekoppeld aan afkomst, terwijl de situatie waarin mensen zich bevinden buiten beschouwing blijft. Stryder & Gaza: “Wij geloven dat strijd nodig is voor een positieve verandering.”