- Strauwki x Berry – Kwestie

http://www.youtube.com/watch?v=JrEhpEtlNg8

 

Mixing/Mastering: @Nhoise
Vocals/Tekst: @Strauwki, @awhiteberry