RVNMC - Stacken

Het is goed om je voor te bereiden op de toekomst.
Leven draait niet om geld, maar je hebt het wel nodig, Blijf stacken !

Ik maak muziek met een goede boodschap