Jerrz - Blindelings

”Praat niet wat je ziet, maar wat je meemaak”