Jerrz - Blindelings

” Praat niet wat je ziet, maar wat je meemaak”