- Actie Tegen Sluiting Van Cafe DE DUIVEL

 

Café de Duivel is afgelopen vrijdag dichtgetimmerd door de Gemeente Amsterdam op verzoek van de politie na een ernstig incident dat zich binnen heeft plaatsgevonden. Er heeft een, voor de Duivel onbekend, persoon een wapen gebruikt en er is daarbij een gewonde gevallen.

De Duivel betreurt dit enorm en wij wensen het slachtoffer het allerbeste toe en waren dan ook zeer opgelucht te horen dat hij twee dagen later weer naar huis mocht. Naast het drama voor het slachtoffer worden er enorm veel mensen geraakt door deze sluiting: alle bezoekers, het personeel en natuurlijk de Duivel zelf. Om dergelijke incidenten zo goed mogelijk te voorkomen zullen, indien de Duivel weer heropend wordt, er strenge maatregelen getroffen moeten worden. Een portier alleen is schijnbaar niet voldoende. Er zal in de toekomst ook gewerkt moeten gaan worden met fouilleren en detectiepoortjes of handscanners. Geheel tegen de ideologie van de Duivel in maar schijnbaar een must in deze tijden.

Om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze onzinnige sluiting zullen er juridische stappen genomen moeten worden om heropening te vragen aan de Burgemeester. Wat nu heel belangrijk is is dat de gemeente ervan doordrongen raakt wat voor plek de Duivel eigenlijk is. Dat dit kleine tentje van enorme waarde is voor Amsterdam, hoe uniek het is, hoe prachtig de mix van mensen is, hoe het wereldberoemd is geworden in de bijna twintig jaar dat het bestaat, dat een Amsterdam zonder Duivel geen optie is…

Er is al ontzettend veel steun gekomen uit allerlei hoeken, van de nachtburgemeester, steunbrieven aan de burgemeester van grote poppodia en zelfs vanuit de politiek en natuurlijk van de vele bezoekers van toen en nu. Dank daarvoor!

Om een krachtige statement te maken en de pers ook hun momentje te geven om iets positiefs te schrijven i.p.v. klakkeloos het persbericht van de politie over te schrijven zullen dinsdag a.s. tattoo-koning Henk Schiffmacher a.k.a "Hanky Panky" (1e generatie Duivel) en zijn docher Morrison Schiffmacher (2e generatie Duivel) het houtwerk gaan beschilderen als een uiting van protest tegen de sluiting. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als daar heel veel mensen bij zijn om te laten zien hoezeer het leeft in Amsterdam.

Hierbij dus de oproep om dinsdag 27 december om 17.00 bij café de Duivel te verzamelen voor een bijeenkomst op straat waar iedereen zijn support komt laten zien zodat het verwrongen beeld van de politie, gemeente en de Burgemeester wordt weggehaald en men inziet voor hoeveel mensen deze plek van grote waarde is.Het gaat niet om een een aanklacht tegen de burgemeester, de gemeente of de politie maar puur om te laten zien hoeveel liefde is er voor de Duivel en dat ze moeten besluiten de Duivel weer snel te heropenen.

Naast aanwezig te zijn dinsdag a.s. zou het heel fijn als degenen die dit lezen de boodschap willen doorgeven, eventueel perscontacten hierover aan willen spreken, of wat men ook bedenken kan.

Tot dinsdag!

Namens café de Duivel,

Daniel Eeuwens
Debra Hempel

Beter ben je daar…