DJ Eclipse [Non Phixion]

DJ Eclipse was weer eens in Amsterdam. Hij draaide op een paar feesten en had de tijd om ons te woord te staan. Er komt een nieuwe Non Phixion-tour aan, waarbij ook Nederland niet wordt overgeslagen. Maar wat staat de Non Phixion-fan nog meer te wachten? Heel veel.

Dit interview is zowel Engelstalig als Nederlandstalig te lezen.

Kun je ons vertellen wanneer het nieuwe Non Phixion-album uitkomt?
We hebben er nog niet over nagedacht en we hebben nog niet aan het nieuwe Non Phixion-album gewerkt. Het volgende project dat uit gaat komen van onze groep is een Non Phixion-DVD. Die komt binnenkort uit. Net als The Green CD Volume 1 wat een mix-cd is met oud materiaal: singles, freestyles en demo‘s. En we maken een 3-cd set, die 1 voor 1 uit gaan komen. En de eerste is The Green CD. Dus dat zijn de eerste twee dingen die er van ons aan zitten te komen. En dan gaan we aan de bak om een aantal oudere 12"es die niet meer te krijgen zijn opnieuw uit te brengen. We zijn ook bezig om Uncle Howie Records neer te zetten. Je zult een hoop oude singles gaan zien met nieuw artwork enzo voor Uncle Howie. En we gaan een instrumentale versie uitbrengen van The Future Is Now en misschien nog een single van het album met een nog niet uitgebrachte B-kant wat dan weer meteen een opzetje is voor The Green CD. Als dat allemaal gedaan is gaan we beginnen aan het nieuwe album. Waarschijnlijk komt ’ie pas op z’n vroegst eind dit jaar, begin volgend jaar uit.

Can you tell us when the new Non Phixion album will appear?
We haven’t even thought about or worked on the new Non Phixion album yet. The next project that’s gonna come out from our camp is gonna be a Non Phixion DVD. Which will be out shortly. As well as ‘The Green CD Volume 1’ which is gonna be a mix-cd of all old material: singles, freestyles and demos. And we gonna do a 3-cd set, but one volume at the time. And the first one is ‘The Green CD’. So that’s gonna be the first two things that’s gonna come out from us next. And than we go back and re-issue a couple of the older 12"es that are out of print. We’re getting ready to really set up Uncle Howie Records. And you gonna see a lot of the old singles have new looks to them. New label-artwork and stuff like that for Uncle Howie. And we’re also gonna drop an instrumental album for ‘The Future Is Now’ and we might do one more single from the album with an unreleased B-side which will set-up ‘The Green CD’ as well. And than soon as all that stuff gets done and put out, than we gonna start working on a new album. So it probably won’t be out till the earliest late this year, if not, early next year.

De laatste keer dat HIJS er naar vroeg hadden jullie nog geen idee. Hebben jullie nu al wel ideeën voor het album?
We hebben een paar ideeën. Alle gasten in de groep zijn aan het schrijven, hoewel we nog niets hebben opgenomen. En iedereen in de groep werkt aan soloprojecten. Bill is waarschijnlijk het verst met zijn album, dus hij maakt zich klaar om z’n eerste soloalbum af te ronden. Het komt op Psychological Records en dan gaat hij nog een soloalbum doen dat uitkomt op Uncle Howie. Ook Sabac en Goretex werken aan soloalbums. Er zijn dus veel ideeën waar we het over hebben. Sommige dingen zullen uitkomen op hun soloprojecten en andere dingen worden bewaard voor het Non Phixion-album. Het enige waar we het tot nu toe over gehad hebben voor het nieuwe album is producers. We willen graag met een aantal dezelfde mensen als de vorige keer werken: Large Professor, Premier, Cross, Necro. En een paar nieuwe producers die we op het volgende album willen hebben. Doug Infinite doet waarschijnlijk mee. En we kijken rond voor aanstormende nieuwelingen. We nemen beats van iedereen en we luisteren gewoon naar dope dingen. We proberen een gevoel te krijgen van de muziek waar we mee gaan werken. En die gasten schrijven momenteel zoveel, dat het moeilijk is om te zeggen wat er op het album komt en wat er op hun eigen albums komt.

Last time HIJS asked you about it you didn’t have a clue what the album would be like. Do you have ideas already yet?
We have some ideas. All the guys in the group are still writing even though we haven’t start recording yet. Plus everyone in the group is working on solo-projects. Bill is probably the furthest along with his album, so he’s getting ready to finish his first solo-album. It’s gonna come out on Psychological Records and than he’s gonna do another solo-album which will come out on Uncle Howie. As well as Sabac and Goretex are both working on solo-albums. So there’s a lot of ideas that the group’s been talking about. Some of the stuff might come out on their solo-projects and some of it will be saved for the Non Phixion album. Right now the only stuff we actually talked about for the Non Phixion album is producers. We’re looking to work with some of the same people that we did last time: Large Professor, Premier, Cross, Necro. And some of the new producers we might have on this album. Doug Infinite might be on it. And we’re also looking for up and coming new people. We’re taking beats from anyone. We’re just listening to hot stuff. We just trying to get a feel of the music that we’re gonna work with. And the guys are just writing so much stuff now that it’s hard to say what’s gonna make it for that album and what’s gonna make it for their own albums.

En jij? Werk jij aan een soloproject?
Ja, er zijn een paar dingen. Ik ben met tien dingen tegelijk bezig naast het helpen van Bill met het opzetten van Uncle Howie Records. Dat is 1 doen. Een viend van me, Stattack heeft net een 12" uitgebracht. Ik help hem met zijn project. Jazz O heeft net een independant single gedropt. Ik help hem een handje om hem uit te brengen. En buiten dat zijn er ook nog muziekprojecten waar ik mee bezig ben. Ik ga bepaalde uitzendingen van The Halftime Show op cd brengen voor mensen die de uitzendingen niet hebben kunnen horen. Ik ben me aan het voorbereiden om een ep te droppen met oude remixes die ik tien jaar geleden heb gedaan.

And you? Are you working on a solo-project?
Yeah, there’s a bunch of stuff. I’ve got my hands in like ten different things aside from helping Bill setup Uncle Howie Records. That’s one thing I’m doing. I’m consulting different people that are doing independent stuff. A friend of mine named Stattack has just put out a 12" single. I’m helping him with his project. Jazz O just put out an independent single. I’m trying to give him a hand putting that out. And besides that there’s actual music projects I’m working on. I’m getting ready to put out certain copies of my radio-show ‘The Halftime Show’. I’m gonna do certain shows and bring ‘em out on cd for people who didn’t have a chance to hear them. I’m getting also ready to drop an EP of old remixes I did like ten years ago.

Mixtapes?
Ik ga een nieuwe maken. En meteen als ik die nieuwe uitbreng ga ik een aantal nieuwe uitbrengen die nog niet eerder op cd verschenen. Zoals de Sirup-tape en de Wild Pitch Blend-tape die ik gedaan heb. Ik ga ze voor het eerst op cd zetten. Ik ben ook veel dj-dingen aan het afronden. Een battle-plaat Action Breaks Part 2 met my man K.O. En nog een battle-plaat die bijna klaar is. Dus er komen een hoop dj-dingen van me uit de komende maanden.

Any mix tapes?
I’m gonna do a new one. And as soon as I put the new one out I’m gonna put out a couple of my old ones that weren’t on cd before. Like my ‘Syrup’-tape and this ‘Wild Pitch Blend’-tape I did. I’m gonna put ‘em on cd for the first time. A lot of DJ-oriented things I’m also finishing up. Another battle-record ‘Action Breaks Part 2’ along with my man K.O. And than I’m working on another battle-record that’s almost done as well. So, a lot of DJ oriented things will be coming out from me over the next few months.

Kun je ons wat vertellen over je radioshow?
Thuis in New York is het W.N.Y.U. 98.1 FM. We doen het nu zo’n vijf jaar. We hebben ons jubileum niet zolang geleden gevierd en dat was echt een big event. We hadden Doug Infinite en Jazz O die live beats brachten. En we hadden Non Phixion, Necro, Natural Elements, Punchline, Wordsworth, Masta Ace, Boot Camp Click. We hadden stapels groepen daar. De show begon oorspronkelijk met Lynn Gonzalez, DJ Riz en ik. Toen Riz afstudeerde aan N.Y.U. werd hij vervangen door DJ Skizz. En afgelopen jaar is Riz van N.Y.U. af gegaan. Nu zijn het alleen Skizz en ik die de boel elke woensdagavond draaiende houden van 22.30 tot 1.00. We proberen mensen de beste hiphop te brengen. Zowel mainstream als underground. We proberen ze een goede balans te geven.

Can you tell us a bit about the radio show you are doing?
Back home in New York it’s W.N.Y.U. 98.1 FM. We’re doing that now for just over five years. We actually had the Five Years Anniversary Show not too long ago and that was like a really big event. We had Doug Infinite and Jazz O up there live doing beats. And we had Non Phixion, Necro, Natural Elements, Punchline, Wordsworth, Masta Ace, Boot Camp Click. We had tons and tons of groups up there. The show originally all started with Lynn Gonzalez, myself and DJ Riz and since than Lynn graduated from N.Y.U. and was replaced with DJ Skizz. And in the last year Riz retired from N.Y.U. Now it’s just me and Skizz holding it down every wednessday night from 10.30 PM to 1.00 AM. We’re just trying to bring the people the best of hip-hop. Both mainstream and underground. We are trying to give them a good balance.

Internet-uitzendingen?
Ja, je kunt het online checken op www.wnyu.org. Je kunt er op dat adres live naar luisteren op woensdag. En eens per maand kun je The Halftime Show ook via Kink FM in Nederland en via 104.9 XFM in Londen op The All City Show oppikken.

Any web broadcasting?
Yeah, you can check it online at www.wnyu.org. You can listen to it live on Wednesday at that address. And also once a month you can catch The Halftime Show on Kink FM in Holland as well as on 104.9 XFM in London on The All City Show.

Je zei al wat over een Non Phixion-DVD. Wat komt er zoal op?
De DVD wordt een verzamelaar van onze tours. We hebben er het afgelopen jaar verschillende gedaan. Een paar met The Beatnuts, een paar met Mr. Complex, een paar met ouder materiaal van onze eigen shows. Maar het wordt een verzameling van optredens, achter-de-schermen stuff, de videoclips die we gemaakt hebben. Er komen ook interviews op. Zo’n twee uur straight-up hardcore-materiaal. Iets wat diehard Non Phixion-fans te gek gaan vinden. We hebben de laatste vier, vijf maanden footage verzameld en zijn nu bezig met editen. Het duurt effe voordat het precies zo is als we het hebben willen, maar hij wordt heet als ‘ie er is.

You already spoke about a Non Phixion DVD. Can you tell us what’s gonna be on it?
The DVD is gonna be a collective of our tours. We’ve been on a few different tours last year. A couple with The Beatnuts, some with Mr. Complex, some even older footage of us doing our own shows., but it’s just gonna be a collection of performances, behind-the-scene stuff, the videos we’ve done. There’s gonna be interviews on there. Some two hours worth of straight-up hardcore material. A thing that diehard Non Phixion fans are gonna love. We’ve just been collecting the footage for the last four, five months and now we’re in the process of editing it down. It’s gonna take a minute to get it exactly the way we want it, but it’s gonna be hot when it’s on.

Iets totaal anders: wat vindt je van de oorlog die momenteel gaande is?
Weet je, het is erg dubbel. Wat betreft de fysieke oorlogsvoering betreft: daar ben ik niet voor. Verspilling van levens. Onschuldige mensen die zonder reden sterven. Alles om hen heen wordt vernietigd: hun stad, hun gebouwen. Dus vanuit die optiek ben ik er niet voor, maar ik ben er wel voor dat Saddam weg moet en dat ze een nieuwe regering nodig hebben daar. Dat is het beste voor het volk, maar ik weet niet in hoeverre wij ons daar mee moeten bemoeien en of dit goed is. Waarom focussen we ons alleen op hen? Er zijn zo ontzettend veel andere problemen overal in de wereld. Als je zegt: “Het gaat daar niet goed, dus daarom gaan we ons er mee bemoeien?”, dan kun je dat overal ter wereld wel gaan doen. Het lijkt erop dat ze zich alleen daar op richten waar iets voor onze overheid te halen is. Ik vind het allemaal erg vaag. Ze hebben daar andere belangen. Dat is waarom ze daar werkelijk zijn om deze oorlog te voeren. Het is elke dag op het journaal. Je ziet Amerikaanse troepen huizen binnen gaan, de mensen naar buiten loodsen en de huizen inspecteren. Je ziet kinderen met de handen op het hoofd huilend knielen. Ze hebben geen idee wat er gebeurt. Er zijn zoveel slechte dingen aan de hand en er zijn waarschijnlijk betere manieren om ze op te lossen. Beter voor iedereen.

Something completely different: what are your feelings about the war that’s going on at the moment?
You know, it’s a fifty-fifty thing. As far as the actual acts of the war, I’m not for it. It’s a waste of lives. Innocent people dying for no reason. Everything getting destroyed where they are living: their town, their buildings. So I’m not for it for that sense, but I do agree that Sadam needs to be taken out of there and they need to get a new government in there. That’s better for their people, but I just don’t know how much of that is our business and if this is right. Why are we only focusing on them? There are so many other problems in the world. If you gonna say “It’s wrong over there, so that’s why we’re stepping in” than you might gonna do that everywhere in the world. It seems like they’re only focused on that one place ‘cause there’s interest for them, for our government. I think it’s gonna be really shady. They have other investments there. That’s why they are really over there trying to fight this war. It’s on the news everyday. You see U.S. troops going in people’s homes and marching them out and searching their homes. You see kids with hands on their heads and kneeling down crying. They don’t know what’s going on. There’s so much bad stuff going on and there’s probably a better way to resolve. It’s better for everyone.

Beïvloed het feit dat enkele gasten van Non Phixion Joods zijn de manier waarop jullie bezig zijn met hiphop of met de wereld in het algemeen?
We hebben allemaal verschillende visies en achtergronden. Bill is Joods, Goretex is half Joods en half Mexicaans, Sabac is half Porto Ricaans en half Italiaans, en ik ben half Italiaans en half Iers. We hebben dus allemaal verschillende blikken op de wereld en we maken allemaal verschillende dingen mee. Bill en Goretex kwamen allebei uit de hiphop, maar wel met een hardcore rock-invloed. Ze speelden in bands enzo. Sabac en ik waren meer echte hiphopheads. Ik weet niet in hoeverre ons ras of onze nationaliteit een rol speelt in onze muziek. De omgeving waarin we opgegroeid zijn heeft meer invloed gehad op waar we vandaag staan.

Does the fact that a couple of guys from Non Phixion are Jewish affect the way you stand in the world of hiphop or in the world in general?
We all have our different views. We all have our different backgrounds. Bill is Jewish, Goretex is half Jewish and half Mexican, Sabac is half Puerto Rican and half Italian, and I am half Italian and half Irish. So we all have different views and we all have different experiences coming up. Bill and Goretex kinda came up both from hip-hop but also with a hardcore rock influence. They actually played in bands and stuff like that. Me and Sabac were more just traditional hip-hop heads. I don’t know how much of our race or nationality played a part in our music. Our environment of how we grew up is more what played a part in where we are today.

Komt er nog Eclipse-productiewerk aan of hou je het bij dj-en?
Ik produceerde veel. Toen ik bij Fatbeats werkte de afgelopen zeven jaar, ik ben trouwens sinds kort weg bij Fatbeats, begon ik veel ish te produceren en verlegde ik mijn pad naar het zaken-ding. Nu probeer ik weer terug te komen in het productiewerk. De laatste produktie die ik gedaan heb is waarschijnlijk de intro van het eerste Arsonists-album, een goeie drie jaar geleden. Langzaamaan wil ik meer producties gaan doen, want er is wel wat oud werk dat ik erg lekker vind.

Are there any Eclipse productions coming up or are you doing strictly DJ-ing?
I used to produce a lot. While I was working at Fatbeats for the last seven years, I actually just recently left Fatbeats, I started producing a lot of stuff and kinda sidetracked into the business-thing. Now I’m starting to try to get back into producing again. The last production I’ve done is probably the intro for the Arsonists first album. A good three years ago now. I’m slowly trying to get back in doing some production again ‘cause there’s some old stuff I did that I really like.

Hoe gaat het met Fatbeats? Je zei al dat je er uit bent gestapt. Komen er nieuwe winkels bij? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Er komen geen nieuwe winkels bij. Op dit moment ligt, naast de platenindustrie, de hele retailbranche op z’n gat. De hele economie ligt op z’n gat. Mensen geven niet zoveel geld meer uit, dus moet je je handel evenredig bijstellen. Dus bij Fatbeats is het personeelsbestand uitgedund nadat ik weg ben gegaan. Een aantal mensen in de winkels zijn vervangen om de salariskosten te verlichten. Er zijn veel verbindende factoren tussen de slechte economie en het feit dat er niet zoveel goede muziek uitkomt waar mensen voor naar de winkel komen. En daarnaast denk ik dat mensen steeds vaker op internet kopen omdat het gemakkelijk is en omdat er steeds meer plekken komen waar je de spullen kunt kopen waar Fatbeats ooit in gespecialiseerd was. Het is minder druk, maar Fatbeats gaat nog steeds goed. De winkels blijven wel. De distributie blijft wel. En hoewel elke release minder copies zal verkopen, zijn er over het geheel meer projecten. Dus de zaken gaan zoals ze gaan moeten.

How is Fatbeats doing? You said you stepped out. Are there any new branches coming? What are the latest developments?
There’s not gonna be any new branches. Right now the retail business as a whole, not just the record-industry, is down. The economy is down. People aren’t spending as much money, so you have to adjust your business accordingly. So at Fatbeats, after I left, they trimmed down the staff. Replaced certain people in the stores with interns to help alleviate some of the salaries. It’s a lot of factors between the economy being bad and not so much good music coming out that’s bringing people to the stores. And on top of that I think more people are turning to the Internet to buy stuff because it’s more convenient and there are more and more places popping up where you can get the stuff where Fatbeats once specialized in. So it’s becoming more accessible to get this same type stuff that Fatbeats carries in other places. So traffic has been down, but Fatbeats is still going strong. The stores are still maintaining. Distribution is still maintaining. And although you might see each release that they put out sell less numbers, they’re carrying more projects overall. So the business is still maintaining where it’s at.

Non Phixion zijn grote gangstermovie-freaks. Wat denk je van het maken van een soundtrack voor een gangstermovie en wat zijn je ideeën?
Jaaah! Films in het algemeen. We houden allemaal van verschillende filmgenres. We zouden graag een soundtrack willen doen. Necro zeker. Dat is helemaal zijn ding. De films die hij zelf maakt voorziet hij ook van soundtracks. Hij doet alle muziek. Het is grappig dat je over soundtracks begint, want we staan net op onze eerste soundtrack. De film, ik weet niet of ‘ie al in de bioscoop draait, Biker Boyz van Laurence Fishburne is een soort The Fast And The Furious. Zo’n soort film, maar dan met motorfietsen. Het is grappig als je de tracklist ziet. Allemaal grote namen als Ja Rule en dan zie je Non Phixion er ook tussen staan. Say Goodbye To Yesterday van The Future Is Now staat erop. We hoefden het alleen te remixen. We vonden het te gek. Ik heb de film nog niet gezien en weet niet of het ook in de film zit, maar het staat in ieder geval op de soundtrack.

Non Phixion are big gangster movie freaks. What do you think about working on a soundtrack for a gangster movie and what would be your ideas?
Yeah! Just movies in general. We all have our different types of movies we love. We love to do a soundtrack. Especially Necro. That’s his whole thing. The movies that he makes himself he soundtracks. He does all the music. It’s funny that you mention soundtracks ‘cause we just got on our first soundtrack recently. The movie, I don’t know if it’s out here yet, ‘Biker Boyz’ by Laurence Fishburne and it’s kinda like ‘The Fast And The Furious’. That type of movie but for motorcycles. It’s funny when you look at the track listing for the movie it’s all big names like Jah Rule and than you see Non Phixion on there as well. So we put ‘Say Goodbye To Yesterday’ from ‘The Future Is Now’ on there. We just had to remix it. The guys loved it. I haven’t seen the movie yet so I’m not sure it actually plays in the movie, but it’s on the soundtrack.

Wat is de belangrijkste reden dat je in Amsterdam bent? Puur zakelijk of ook een beetje chillen?
Voor mij is het voornamelijk zakelijk. Elke keer dat ik hier in het verleden kwam, was het altijd voor Fatbeats. De winkel checken. Maar ik probeer het altijd wel naar m’n zin te hebben hier. Probeer altijd wat te dj-en. Deze keer is het de eerste keer dat ik hier puur ben om te dj-en. Ik heb een paar gigs hier en dat is waarschijnlijk hoe het van nu af zal gaan. Gewoon hier naartoe komen en wat feesten doen enzo. Gewoon muziek doen.

What’s the main reason you’re in Amsterdam? Is it purely business or also chillin’?
For me it’s mostly business. Every time I came here in the past was always for Fatbeats. Checking on the store. That was part of my job to go to all the locations and make sure the stores were running right. But I also am trying to have fun while I’m here. Always try to do some dj-ing. This trip is actually the first time I’m here strictly for dj-ing. I’ve got a couple of gigs while I’m here and that is probably how it’s gonna be from now on. Just come here to do some parties and stuff like that. Just doing music.

Nog boodschappen of shoutouts?
Alleen vrede voor iedereen die Non Phixion support, Lingwistikz, DutchMan, Brainpower en iedereen bij Fatbeats.;

Any message or shout outs?
Just peace to everyone that supports Non Phixion, Lingwistikz, DutchMan, Brainpower and everyone at Fatbeats.

Geplaatst door bowie op 29 april 2003