De institutionalisering van street art in Nederland

Eindwerkstuk

Titel: De institutionalisering van street art in Nederland
Auteur: A. van Paasen
Datum:
Onderwijs: Universiteit Utrecht

Introductie

‘GROOTSTE STREET ART MUSEUM TER WERELD OPENT OP NDSM IN AMSTERDAM’
Dit bericht verscheen februari 2017 op menig kunst- en nieuwswebsite. Het Street Art Museum, dat naar verwachting opent in de zomer van 2018, is een initiatief van het Nederlandse promotieplatform voor urban en street art genaamd Street Art Today. Het plan voor een dergelijk museum is een van de vele getuigenissen van de grootse populariteit die street art in de hedendaagse kunstwereld kent. Zo vonden er in 2016 in Amsterdam ook al twee grote tentoonstellingen plaats met werk van ’s werelds beroemdste street artist Banksy en verschijnen in de media regelmatig berichten over straatkunst en interviews met street artists. Echter, de contradictio in terminis inherent aan een zogenaamd ‘Street art museum’ kan niemand ontgaan en levert dan ook de nodige problematiek op. De term ‘street art’ verwijst immers naar kunst op straat, terwijl het museum een institutionele omgeving is waar formeel geaccepteerde kunst
tentoongesteld wordt. Zodra street art dus van de straat naar het museum wordt verplaatst – voor zover dat al kan – is het geen straatkunst meer. Toch is er in de aflopen jaren in toenemende mate werk tentoongesteld in musea onder de noemer ‘street art’. Voor deze ontwikkeling verder wordt bekeken is het van belang te verduidelijken wat er door dergelijke kunstinstituties onder ‘street art’ verstaan wordt.

View: vPaasen A 5521688 Eindwerkstuk def

Geplaatst door bowie op 2 juni 2020