Bestuur & organisatie

Stichting HIJS (HipHopInJeSmoel) is gevestigd op de Delfstestraat 25, in Rotterdam. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285280. RSIN: 815547390.

 

Stichting HIJS is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

 

Het Standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen is hier in te zien.

 

 

Stichting HIJS onderschrijft de Governance Code Cultuur. Stichting HIJS kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting HIJS. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in (financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering). Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Als een bestuurslid vertrekt is deze verantwoordelijk voor het aandragen van een geschikte opvolger. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.

 

Het bestuur – per 2021 als volgt samengesteld: Özgür Eylen (voorzitter), Dave de Held (penningmeester), Nancy Hofman – van Laak (secretaris), Mart Bechtold, Conchitta Bottse en Joan Biekman (bestuursleden). Hier vind je het aftreedrooster van het bestuur en een overzicht van hun nevenfuncties.

 

Directie en organisatie – de dagelijkse leiding is in handen van Dave Vanderheijden (directeur en oprichter van HIJS in 1999). Daarnaast werkt stichting HIJS samen met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder journalisten, kunstenaars en videomakers.

 

De controle van de financiële administratie en opstelling van de definitieve jaarrekening wordt uitgevoerd door administratie- en belastingkantoor Force Finance.

 

Relevante documenten